Infolinia: +48 570 858 552, +48 535 070 555

Refundacje

Mamy podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, dzięki czemu kupując aparat słuchowy w Bernamed, masz pewność, że jego cena zostanie pomniejszona o refundację przyznaną przez NFZ.

Przypominamy, że możliwość otrzymania dofinansowania na aparat z NFZ dotyczy wszystkich osób ubezpieczonych, odprowadzających składki zdrowotne w bieżącym okresie rozliczeniowym, u których stopień niedosłuchu przekroczył 30 dB (w przypadku osób do 26. roku życia) lub 40 dB (w przypadku osób po 26. roku życia). Wysokość przyznanej refundacji jest zależna od wieku pacjenta i wynosi od 700 zł do 2000 zł na każdy aparat słuchowy i od 50 zł do 60 zł na każdą wkładkę uszną.

Osobne kwoty dofinansowania zostały ustalone dla inwalidów wojennych i osób represjonowanych oraz w przypadku aparatów słuchowych na przewodnictwo kostne i systemy wspomagające słyszenie, które refundowane są w kwocie 2750 zł, ale tylko osobom, które nie przekroczyły 26. roku życia. Udzielamy wszelkich informacji na temat refundacji z NFZ oraz obowiązujących w danym roku wysokości kwot dofinansowania. Wydajemy niezbędne zaświadczenia, kierujemy do lekarzy specjalistów posiadających uprawnienia do wypisania skierowania na aparat słuchowy oraz informujemy, do którego oddziału NFZ i w jakim czasie należy je dostarczyć, aby można było skorzystać z przyznanego dofinansowania i tym samym – zakupić aparat słuchowy za cenę pomniejszoną o wartość refundacji. Rozliczenia pomiędzy firmą Bernamed a NFZ odbywają się już bez twojego udziału.

Osoby posiadające grupę inwalidzką bądź orzeczenie o niepełnosprawności mogą ubiegać się dodatkowo o dofinansowanie aparatu słuchowego z PFRON. Wysokość refundacji przyznawanych przez PFRON zależna jest od miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego beneficjenta. W tym przypadku również wydajemy odpowiednie zaświadczenia, kierujemy do właściwych ze względu na miejsce zamieszkania placówek oraz pomagamy przejść przez całą procedurę. Dofinansowanie z PFRON przyznawane jest niezależnie od refundacji z NFZ.